Argüden' li Olmak

Ana Sayfa Argüdenli Olmak

Argüden Group  kurumsal hedef ve ilkeleri doğrultusunda hep daha ileriye taşıyacağına inandığı çalışanlar seçerken tüm adaylara eşit fırsatlar sunarak doğru işe doğru adayı yerleştirebilmek işe alım sürecimizin temelini oluşturmaktadır.

 

Bu amaçla çağdaş değerlendirme yöntemleri kullanarak adayları işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve özelliklerine göre değerlendiriyor ve süreçlerimizin objektif ve adil yürütülmesine önem veriyoruz.

İşe alım süreçlerimiz sonunda eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın ve Argüden değerlerini benimseyip sahip çıkacak adayları kazanmayı hedefliyoruz.

 

Farklı sektörlerde ve iş kollarında yer alan grup şirketlerimizin insan kaynakları vizyonu ve politikaları ortaktır, ancak farklı sektör ve iş kollarında olmanın gerektirdiği esneklik çerçevesinde her grup şirketimiz işe alım süreçlerini münferiden yürütmektedir. Bu doğrultuda grup şirketlerimiz çalışan ihtiyaçlarını kendileri belirlemekte, aday havuzlarını kendileri oluşturmakta ve Argüden Group’ un belirlediği standartlar çerçevesinde seçme süreçlerini kendileri yürütmektedirler.

Argüden ve grup şirketleri, açık pozisyonlara başvuruları kurumsal internet siteleri aracılığıyla kabul etmektedir.